Mapping & Volumebepalingen
2D & 3D Mapping

Voor het maken van nauwkeurige kaarten en 3D modellen wordt gebruikt gemaakt van een Sony A6000 camera met 16mm groothoeklens, die onder de Matrice 600 Pro drone kan worden bevestigd. Deze camera schiet foto's met een resolutie van 24 MP, waarbij een Ground Sampling Distance van 1 cm/pixel kan worden gehaald, bij een vlieghoogte van 40 meter. Bij deze hoogte is de vliegsnelheid van zo'n 20 km/u, wat betekent dat er ongeveer tien hectare in 25 minuten in kaart kan worden gebracht. Bij een hoogte van 120m is de GSD 3 cm/px en kan er sneller worden gevlogen (zo'n 50 km/u). In dezelfde tijd kan dan 100 ha. worden gefotografeerd. Na afloop van de vlucht worden alle foto's met software van Pix4D 'aan elkaar genaaid' en verwerkt tot een Point Cloud, een 3D model (Textured Mesh), een orthomosaic en een Digital Surface Model.

Orthomosaic

Digital Surface Model

Orthomosaic

Drones kunnen worden ingezet voor het snel en gedetailleerd in kaart brengen van bouwterreinen (zoals hierboven), groeves, bossen, natuurgebieden, etc. Vele malen goedkoper dan het inhuren van een vliegtuig of helikopter en zelfs nog detailleerder. Daarnaast zijn allerlei berekeningen mogelijk, die in een oogwenk nauwkeurige oppervlaktes en afstanden opleveren. Indien gewenst wordt het gebied m.b.v. paspunten/Ground Control Points ingemeten, waarbij een zeer hoge absolute/globale nauwkeurigheid wordt behaald.

DSM

Het DSM kan worden gegenereerd voor visualisatie van hoogteverschillen; vele malen sneller en veiliger dan de traditionele methode. Hierboven ziet u contourlijnen met een interval van 1 meter, in meters boven NAP. De relatieve/lokale nauwkeurigheid bedraagt ongeveer 2x de GSD horizontaal en 3x de GSD verticaal. Indien gewenst kan het DSM worden geëxporteerd naar verschillende bestandformaten (LAS, LAZ, XYZ), voor gebruik in bijvoorbeeld AutoCAD Civil 3D.

Point Cloud

3D Textured Mesh

Point Cloud

U zou het misschien niet zeggen, maar bovenstaande afbeelding is een screenshot van de 3D Point Cloud van een grote zandgroeve, die uit meer dan 100 miljoen punten bestaat. Het vormt de basis voor het DSM en voor de 3D Textured Mesh. De Point Cloud kan eveneens worden geëxporteerd naar verschillende bestandsformaten (LAS, LAZ, PLY, XYZ), voor gebruik in bijvoorbeeld AutoCAD Civil 3D.

De Point Cloud kan worden getransformeerd tot een 3D Textured Mesh model en geüpload worden naar o.a. Sketchfab, zoals hierboven weergegeven. U kunt zelf roteren en bewegen m.b.v. de linker en rechter muisknop en zoomen m.b.v. het muiswieltje. Dit is overigens een vereenvoudigd model; het echte model is gedetailleerder. Ook deze Textured Mesh kan worden geëxporteerd voor gebruik in andere programma's, of zelfs voor 3D printen (PLY, FBX, DXF, OBJ).

Volumebepalingen

Naast het maken van kaarten en 3D modellen, behoort ook het meten van volumes tot de mogelijkheden; iets wat voorheen door landmeters werd gedaan. Een tijdrovende klus, aangezien er met behulp van GPS apparatuur zeer veel punten gemeten moeten worden; soms ook op moeilijk toegankelijke en daardoor gevaarlijke plekken. Daarnaast is de foutmarge bij deze traditionele manier van volumebepalingen erg hoog. Met EagleDrone is dit verleden tijd en kon het terrein met zanddepots, in onderstaand voorbeeld, op tijd van een uur worden ingemeten (vliegtijd + inmeten Ground Control Points). U krijgt het meetrapport in de meeste gevallen al de dag erna, waarbij u kunt rekenen op nauwkeurige en betrouwbare resultaten.

Depot

Volumes

Meet the future

De software van Pix4D berekent de positie van ieder punt van de Point Cloud, waardoor de vorm van het te meten object zeer nauwkeurig kan worden gemodelleerd. De bergen zand in dit voorbeeld hebben een ingewikkelde geometrie, waarbij het grondvlak ook nog eens onregelmatigheden vertoont en niet helemaal waterpas en vlak is. In de Point Cloud kan rondom ieder object een polygoon worden getekend (groene lijn), bestaande uit vele punten. Aan de hand van deze punten wordt de positie en vorm van het grondvlak bepaald en kan vervolgens het volume van alles wat daarboven zit worden berekend (rood). Ook zal de software de foutmarge aangeven, die afhankelijk is van de kwaliteit van de foto's (en dus het 3D model) en van de grootte van het object.