menu
Mapping | Volumemetingen
2D & 3D Mapping

Voor het maken van nauwkeurige kaarten en 3D modellen wordt hoofdzakelijk de Phantom 4 RTK met 20 MP camera gebruikt. Na afloop van de vlucht worden alle foto's met fotogrammetriesoftware 'aan elkaar genaaid' en verwerkt tot een Point Cloud, een 3D model (Textured Mesh), een orthomosaic en een Digital Surface Model.

Orthomosaic

Heerlen 1

Drones kunnen worden ingezet voor het snel en gedetailleerd in kaart brengen van bouwterreinen (zoals hierboven), groeves, bossen, natuurgebieden, etc. Vele malen goedkoper dan het inhuren van een vliegtuig of helikopter en zelfs nog detailleerder. Daarnaast zijn allerlei berekeningen mogelijk, die in een oogwenk nauwkeurige oppervlaktes en afstanden opleveren. Indien gewenst wordt het gebied m.b.v. paspunten/Ground Control Points ingemeten, waarbij een zeer hoge absolute/globale nauwkeurigheid wordt behaald.

Digital Surface Model

Heerlen 2

Het DSM kan worden gegenereerd voor visualisatie van hoogteverschillen; vele malen sneller en veiliger dan de traditionele methode. Hierboven ziet u contourlijnen met een interval van 1 meter, in meters boven NAP. De relatieve/lokale nauwkeurigheid bedraagt ongeveer 2x de GSD horizontaal en 3x de GSD verticaal. Indien gewenst kan het DSM worden geëxporteerd naar verschillende bestandformaten (LAS, LAZ, XYZ), voor gebruik in bijvoorbeeld AutoCAD.

Point Cloud

Point Cloud

U zou het misschien niet zeggen, maar bovenstaande afbeelding is een screenshot van de 3D Point Cloud van een grote zandgroeve, die uit meer dan 100 miljoen punten bestaat. Het vormt de basis voor het DSM en voor de 3D Textured Mesh. De Point Cloud kan eveneens worden geëxporteerd naar verschillende bestandsformaten (LAS, LAZ, PLY, XYZ), voor gebruik in bijvoorbeeld AutoCAD Civil 3D.

3D Textured Mesh

De Point Cloud kan worden getransformeerd tot een 3D Textured Mesh model en geüpload worden naar o.a. Sketchfab, zoals hierboven weergegeven. U kunt zelf roteren en bewegen m.b.v. de linker en rechter muisknop en zoomen m.b.v. het muiswieltje. Dit is overigens een vereenvoudigd model; het echte model is gedetailleerder. Ook deze Textured Mesh kan worden geëxporteerd voor gebruik in andere programma's, of zelfs voor 3D printen (PLY, FBX, DXF, OBJ).

Volumebepalingen

Naast het maken van kaarten en 3D modellen, behoort ook het meten van volumes tot de mogelijkheden; iets wat voorheen door landmeters werd gedaan. Een tijdrovende klus, aangezien er met behulp van GPS apparatuur zeer veel punten gemeten moeten worden; soms ook op moeilijk toegankelijke en daardoor gevaarlijke plekken. Daarnaast is de foutmarge bij deze traditionele manier van volumebepalingen erg hoog. Met EagleDrone is dit verleden tijd en kon het terrein met zanddepots, in onderstaand voorbeeld, op tijd van een uur worden ingemeten (vliegtijd + inmeten Ground Control Points). U krijgt het meetrapport in de meeste gevallen al de dag erna, waarbij u kunt rekenen op nauwkeurige en betrouwbare resultaten.

Depot

Volumes

Meet the future

Speciale software berekent de positie van ieder punt van de Point Cloud, waardoor de vorm van het te meten object zeer nauwkeurig kan worden gemodelleerd. De bergen zand in dit voorbeeld hebben een ingewikkelde geometrie, waarbij het grondvlak ook nog eens onregelmatigheden vertoont en niet helemaal waterpas en vlak is. In de Point Cloud kan rondom ieder object een polygoon worden getekend (groene lijn), bestaande uit vele punten. Aan de hand van deze punten wordt de positie en vorm van het grondvlak bepaald en kan vervolgens het volume van alles wat daarboven zit worden berekend (rood). Ook zal de software de foutmarge aangeven, die afhankelijk is van de kwaliteit van de foto's (en dus het 3D model) en van de grootte van het object.